KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
 • Trưng bày tác phẩm văn học nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

  22/09/2020
  Thư viện tỉnh đang hoàn thiện triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.
 • Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh

  16/09/2020
  Ngày 15/9, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Cùng đi có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong tiểu ban phục vụ Đại hội.
 • Gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh cho Hệ thống các công trình giao thông kết nối tới 104 thôn, bản huyện Bình Liêu

  14/09/2020
  Ngày 13/9, huyện Bình Liêu long trọng tổ chức lễ gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV cho Hệ thống các công trình giao thông kết nối tới 104 thôn, bản của huyện. Dự lễ gắn biển có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
 • Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V

  10/09/2020
  Ngày 10/9, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (giai đoạn 2020-2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ V.
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

  10/09/2020
  Cùng với đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn bộ máy, đội ngũ, Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều này được thể hiện rõ qua chủ đề công tác hằng năm của tỉnh đều hướng đến giải quyết những vấn đề mới, khó, những vấn đề được nhân dân quan tâm. Bằng tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đảng bộ tỉnh thường xuyên rà soát, chỉ ra những hạn chế, yếu kém của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên để khắc phục.
 • Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp

  07/09/2020
  Xác định công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2020, từ cuối năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy sớm ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020.
 • Đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng Đại hội

  14/08/2020
  Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất lựa chọn 10 công trình gắn biển chào mừng. Các công trình không chỉ có giá trị to lớn về kinh tế, xã hội hiện tại, mà còn mang ý nghĩa ghi dấu ấn quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh.
 • Chuẩn bị thật tốt nhân sự Quân đội tham gia Trung ương khóa mới

  05/06/2020
  Ngày 25/5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị.
 • Thực hiện quy trình công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

  10/08/2020
  Để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 27/7, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quy trình 5 bước công tác nhân sự, đảm nhận các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 • Kiên quyết chống mọi biểu hiện cơ hội, chạy chức, chạy quyền

  14/05/2020
  Ngày 11/5, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.