KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Sơ đồ tổ chức

14/12/2015

 

Giám đốc: BS CKI. Phạm Quang Dũng

SĐT: 0203.3503469

 Phó giám đốc: Ths. Lê Thu Huyền

SĐT: 0982668266

   

Phòng Kế hoạch - Tài chính

TP: Nguyễn Việt Tùng

SĐT: 0203.6510988

Phòng Chỉ đạo tuyến

TP: Vũ Huy Quang

SĐT: 0203.6510981

Phòng Điều dưỡng

PTP: Vũ Thị Bích Thủy

SĐT: 0988910212

Phòng Tổ chức - Hành chính

PPT Phòng: Vũ Minh Thùy

SĐT: 0203.6510986

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu

PT Khoa: Trần Thị Hòa

SĐT: 0203.6510982

Khoa Vật lý trị liệu - PHCN

TK: Hoàng Thị Kim Oanh

SĐT: 0203.651098

Khoa Bệnh nghề nghiệp -NCT

Trưởng khoa: Đỗ Thị Thu Hà

SĐT: 0203.6510987

Khoa Nội - Y học cổ truyền

PT Khoa: Ngô Bá Toàn

SĐT: 0203.6510989

 

 Khoa CĐHA-CLS-Dược

PT Khoa: Nguyễn Chí Tuyến

SĐT: 0203.6510983