KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - REHABILITATION HOSPITAL QUANG NINH

Địa chỉ: Khu 9A - Phường Quang Hanh - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.6510982

FAX: 0203.6510982