KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV

30/01/2020

Văm bản chỉ đạo

Kế hoạch dự trù thuốc VTYT phòng chống dịch.signed

Kế hoạch phòng chống dịch.signed

Phương án phòng chống dịch.signed

QĐ thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch.signed

Bệnh viện cho đăng tải hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế tại các tivi cho bệnh nhân