KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thông tin về phòng chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona (2019-nCoV)

26/01/2020

Thông tin về phòng chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona (2019-nCoV)- Truy cập trực tiếp vào Website của Sở Y tế Quảng Ninh

Cập nhật thông tin về phòng chống bệnh viêm phổi - Website Sở Y tế Quảng Ninh