KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thực hiện giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở y tế của nhà nước

13/09/2017

Căn cứ theo Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bản tỉnh.

Căn cứ theo công văn số 313/TB-BVPHCN ngày 05 tháng 9 2017 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh về việc thực hiện giá dịch vụ Khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHXH trong các cơ sở y tế nhà nước.

Bệnh viện Phục hồi chức năng chính thức áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHXH từ ngày 01/10/2017.

Bảng giá mới theo Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND:

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND