KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Trưng bày tác phẩm văn học nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

22/09/2020

Thư viện tỉnh đang hoàn thiện triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

 

Nhân viên Thư viện tỉnh xếp sách theo dòng chữ
Nhân viên Thư viện tỉnh xếp sách theo dòng chữ "Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa".

Triển lãm có chủ đề “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ đại hội đến đại hội”. Tổng thể không gian trưng bày bao gồm trên 3.000 ấn phẩm sách, báo với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng, phản ánh được quá trình lịch sử của Đảng, những thành tựu của đất nước, tỉnh Quảng Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó tại khu trưng bày tại sảnh tầng 1 sẽ trưng bày các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu của các tác giả người Quảng Ninh và những sáng tác viết về tỉnh Quảng Ninh.

Tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh, tổng thể không gian trưng bày của Thư viện tỉnh có 4 khu vực. Trong đó khu vực 1 trưng bày tác phẩm văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh.

Công việc trưng bày sách được gấp rút hoàn thành.
Công việc trưng bày sách được gấp rút hoàn thành.

Phạm Học - Báo Quảng Ninh